Alles onder controle ? Dan loopt alles gesmeerd !

LICHTEN facebook-share

Uit een recent jaarverslag van GOCA, de groepering van erkende ondernemingen
voor autokeuring en rijbewijs, blijkt dat ongeveer één op vijf van de afgekeurde
voertuigen problemen heeft met de verlichting.
 

Nochtans is zien en gezien worden in het verkeer van levensbelang: wie heeft nog 
nooit bijna een bocht gemist omdat hij door het slechte weer en door
gebrekkige verlichting niet tijdig kon remmen? Wie heeft 's nachts nog nooit
moeten uitwijken voor een slecht verlichte vrachtwagen die plots uit het niets opdoemt?

De bestuurder van een voertuig moet in alle rijomstandigheden voldoende zien en
moet ook door de andere weggebruikers gezien kunnen worden. Zeker tijdens de
nacht worden de ogen van een bestuurder zwaar op de proef gesteld. In het donker
bereiken onze ogen immers slechts één twintigste van hun normale scherpte.
Koplampen in goede staat zijn dus in de eerste plaats van belang voor de
bestuurder zelf. 

          

De verschillende gezichtsvelden, van dichtbij tot veraf, moeten duidelijk en helder verlicht worden. Alleen zo kan je als bestuurder eventuele gevaren vroegtijdig opmerken, er tijdig op reageren en een ongeval vermijden. Correcte voertuigverlichting - een gelijkmatige verlichting van de rijbaan en een voldoende grote reikwijdte van de lichtbundel - zorgt ervoor dat je ontspannen kan rijden en minder snel vermoeid raakt.

Een juiste afstelling van de koplampen (door een vakman) kan bovendien voorkomen dat de tegenligger verblind wordt.

 

 • In de meeste auto's kan je zelf de koplamphoogte manueel afstellen op het dashboard. 
  Dit is interessant wanneer de wagen zwaar geladen is (bijvoorbeeld wanneer je op vakantie vertrekt). 
  Vergeet niet de instelling te veranderen na het uitladen.

 

 • Zeker in de winterperiode is het noodzakelijk om regelmatig te controleren of de koplampen en de achterlichten nog voldoende schoon zijn. Het minste vuil op het (kunst)glas veroorzaakt immers een verminderde zichtbaarheid.

 

 • Het gebruik van gloeilampen van goede kwaliteit voorkomt veel problemen, en het is steeds aangewezen beide gloeilampen samen te vervangen zodat
  de lichtopbrengst altijd gelijkmatig is.

 

 • Controleer regelmatig of je lichten nog goed werken. Vergeet daarbij vooral ook de verlichting achteraan niet. Gezien worden is vaak even belangrijk als zelf zien.

 

 • Zorg ervoor dat je steeds een set reservegloeilampen hebt in de wagen.